Börs avlång handvävd

Pris: 80 kr

Börsen är handvävd och tillverkad i ett av Palestinagruppernas samarbetsprojekt, på Atfaluna som är ett center för döva i Gaza. Storleken är ca. 13 x 9 cm.